Menu

Kontingent

For at være medlem af FC SevenOaks skal der betales kontingent.

Kontingentbeløbet oplyses af formanden eller klubbens kasser fra sæson til sæson.

Ved at betale kontingent får man mulighed for at deltage i FC SevenOaks´ aktiviteter. Det gælder på banen og uden for banen.

For at blive hørt og have ret til at komme med sin mening om ønsker og ændringer skal man være medlem af klubben – altså have betalt kontingent.

Kontingentet betales ikke kun af spillere som ønsker at deltage mest muligt i træning, kamp og arrangementer, men af alle som vil være en del af klubben.

Det står spilleren/medlemmet frit for hvor meget man ønsker/kan deltage i træning, kamp, arrangementer, men bestyrelsen opfordrer til at alle deltager så meget som overhovedet muligt.

Kontingentbetalingen går til tilmeldingsgebyrer til DBU, afregning for trænings- og hovedturnering, leje af kunststofbaner, dommer afregning, bøder (Til DBU for kampflytning, sent afbud, manglende holdkort og lignende), tøj til klubbens medlemmer, bolde, kegler og andet udstyr.

Derudover diverse andre udgifter klubben skal afregne for at kunne fungere.

Der kan i særlige tilfælde laves en specialaftale om nedsat kontingent (pga. skader eller lignende), men dette skal aftales direkte med formanden.

Betalt kontingent returneres IKKE.

Heller ikke hvis spilleren/medlemmet ønsker at flytte klub, ved manglende deltagelse i træning/kamp eller arrangementer.